Катедра "Икономика на туризма"

На вниманието на студентите ОКС "бакалавър", IV курс

сряда, 20 юни 2018 13:17

Студентите, успешно положили Държавния изпит по специалността и Държавния изпит по Западен език, от 01.09. до 17.09.2018 г. да се явят в отдел "Студенти - бакалавър" за подпис на дипломата по изискване на МОН.

Галерия снимки от На вниманието на студентите ОКС "бакалавър", IV курс ...