Катедра "Икономика на туризма"

Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г.

сряда, 12 юли 2017 11:29

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 13.10.2017 г. от 09.00 ч.  в зала П037.


ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 30.10.2017 г. от 14.00 ч. в  КАБИНЕТ 2115.

Галерия снимки от Държавни изпити и защита на дипломни работи през месец октомври 2017 г. ...