Катедра "Икономика на туризма"

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 05-06. ЮНИ. 2020

сряда, 15 април 2020 17:38 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 05-06. ЮНИ. 2020

„Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“