Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец март 2020 г.

четвъртък, 09 януари 2020 11:24 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 23.03.2020 г. от 09.00 ч.

залата ще бъде съобщена допълнително.

Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица преди датата на държавния изпит.