Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец март

петък, 11 януари 2019 15:16 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 25.03.2019 г. от 09.00 ч.

Залата ще бъде съобщена допълнително.