Катедра "Икономика на туризма"

На вниманието на студентите с удължена сесия - дати за изпити

вторник, 25 септември 2018 13:45 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

Дати за изпити:

1. Проф. д-р Таня Парушева: 02.10.2018 г. от 10,00 ч. в кабинет 2121.
2. Доц. д-р Еленита Великова: 01.10.2018 г. от 12,00 ч. в кабинет 2136.
3. Доц. д-р Ася Панджерова: 01.10.2018 г. от 11,00 ч.
Допълнително ще бъдат съобщени залите и другите дати за изпити.