Катедра "Икономика на туризма"

Защита на дипломни работи през месец юли

понеделник, 08 януари 2018 11:13 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“

 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 04.07.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115.

Краен срок за подаване на документи в отдел „Студенти – Магистър редовно обучение“ – 18.06.2018 г.