Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 16 юни 2021 10:13

Още история

     Катедра “Статистика и иконометрия”, като част от УНСС, се явява приемник на Свободния университет за политически и стопански науки/Балкански близкоизточен институт/, основан в София през 1920 г., на Държавното висше училище за финансови и административни науки /1938г./, на Факултета за стопански и социални науки на Софийския държавен университет "Св.Климент Охридски" /1947/. Тя е формирана през 1947 год., към обединения факултет за стопански и социални науки при СДУ “Климент Охридски”. С изграждането на Висшия икономически институт “Карл Маркс” (ПМС № 1598/ 30.12.1951) е създадена специалност “Статистика”, която по-късно (1992 г.) е преименувана в специалност “Статистика и иконометрия”. През 2021 г., съобразявайки се със съвременните тенденции, е създадена нова бакалавърска специалност към катедрата, наречена: "Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер".

     През всичките тези години са полагани усилия за подготовката на високо квалифицирани кадри в атмосфера на висок професионализъм, демократичност и академизъм, дали възможност за изявата на видни учени, признати в международната статистическа общност, като: акад. Стефанов, проф. Тотев, проф. Цонев, проф. Сугарев, проф. Станев, проф. Наумов, проф. Балевски, проф. Съйкова, проф. Величкова, проф. Русев, проф. Димитров и др.