Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: вторник, 25 август 2020 13:37

Конференции и семинари

Катедра "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции: