Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: събота, 20 март 2021 14:08

Анализ на данни със специализиран софтуер


Редовна магистърска програма

В днешния динамичен свят информацията е най-ценният ресурс. Разбирането и управлението на тази информация е ключово качество, което съвременният специалист трябва да притежава.

Чрез обучение в магистърската специалност „Анализ на данни със специализиран софтуер“ се придобиват актуални знания и устойчиви практически умения за организацията и анализа на данни от разнообразни сфери на човешката дейност – бизнес, финанси, социология, медицина, биология и други.

Учебната работа се осъщестява чрез популярни и търсени софтуерни продукти за извличане, обработка и анализ на данни като: SPSS, EViews, R, Python и др.

Обучението се провежда в рамките на 2 семестъра, по време на които се изучават дисциплини, свързани с: управление на бази данни, проучвателен анализ, анализ на данни в статика и динамика, иконометрично моделиране, дейта майнинг, машинно обучение, анализ на големи данни и др.

Завършилите специалността могат успешно да се реализират като експерти-аналитици в специализирани звена, извършващи обработка и анализа на данни в бизнес организации, банкови и финансови институции, аутсорсингови и технологични компании, социологически и маркетингови агенции, научно-изследователски центрове, държавни и общински органи и много други.

Още информация можете да откриете във файла по-долу.

Прикачени файлове:

application/pdf Masters_plan.pdf - 172 KB