Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: неделя, 15 ноември 2020 11:56

Учебни материали

Книга / учебник / ръководство

Материали
  1. "Статистически анализ в социологическите, икономическите и бизнес изследвания"

Автори: проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Венелин Бошнаков, доц. д-р Екатерина Тошева, доц. д-р Калоян Харалампиев, гл. ас. д-р Васил Бозев
Издателство: Издателски комплекс на УНСС
Година на издаване: 2019 г.

Свали

2. "Статистически методи за контрол на качеството"

Автор: доц. д-р Александър Найденов
Издателство: Издателски комплекс на УНСС
Година на издаване: 2014 г.

Свали

3. "Въведение в извадковите изследвания"

Автор: доц. д-р Александър Найденов
Издателство: Издателски комплекс на УНСС
Година на издаване: 2021 г.

Свали

Дисциплина

Преподавател Материали
  1. Статистически методи за контрол на качеството
доц. д-р Алекснадър Найденов Свали