Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" МАГИСТРИ на 12.10.2016 г. от 14:30 ч.

вторник, 27 септември 2016 17:31

Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" магистри ще се проведе на 12.10.2016 г. от 14:30 ч. Всички студенти , които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 06.10.2016 г. в канцеларията за ОКС „Магистър“. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до защита. Магистрите трябва да представят готовите дипломни работи до 06.10.2016 в каб. 2062.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" М ...