Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия"

понеделник, 30 май 2016 11:52

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 08.07.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 28.06.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите и  бакалаврите, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 28.06.2016 в каб. 2062 и също да подадат молби до 28.06.2016 г. в съответната канцелария.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавeн изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика ...