Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 31 март 2016

четвъртък, 25 февруари 2016 14:44

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2016 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 18.03.2016 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите и  бакалаврите, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 18.03.2016 в каб. 2062 и също да подадат молби до 18.03.2016 г. в съответната канцелария.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и ...