Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ - 28.10.2015 г.

понеделник, 19 октомври 2015 16:59

Защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за ОКС „Магистър“ ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10,00 ч. Всички магистри, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 23.10.2015 в каб. 2062 и да подадат молби в канцеларията на отдел „Студенти – Магистър“.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" за  ...