Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавнен изпит и защита на дипломни работи на 31 март 2015 г.

вторник, 10 март 2015 9:57

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 31.03.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 25.03.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите и  бакалаврите, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 20.03.2015 в каб. 2062 и също да подадат молби до 25.03.2015 г. в съответната канцелария.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавнен изпит и защита на дипломни работи на 31 март 2015 г. ...