Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи

понеделник, 07 юни 2021 15:29

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на бакалаврите от специалност "Статистика и иконометрия" ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9:00 ч. в зали 2064 и 2083.

 Всички студенти, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 28.06.2021 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. За целта трябва да носят две снимки и студентска книжка.

 Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

 Студентите представят дипломните си проекти директно на самия държавен изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.

-----------------------------------------

Защитата на магистърските тези (дипломните работи) на магистрите от специалност "Анализ на данни със специализиран софтуер" ще се проведе на 30.06.2021 г. от 9:00 ч. в зали 2064 и 2083.

 Студентите-магистри, които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 18.06.2021 в каб. 2062 (след тази дата дипломни работи няма да се приемат) и да подадат молби до 14.06.2021 г. в отдел "Студенти - Магистър".

 В кабинет 2062 трябва да се представи едно хартиено копие на дипломната работа, а на имейл: tonigr@unwe.bg трябва да се изпрати електронен вариант (PDF файл) на тази дипломна работа.Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи ...