Катедра "Статистика и иконометрия"

Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специализиран софтуер"

вторник, 06 октомври 2020 0:00

Уважаеми магистри,

Разписанието за учебните занятия със студенти от магистърска програма “Анализ на данни със специализиран софтуер“, първи (зимен) семестър на уч. 2020/2021 г. (прием септември 2020 г.) можете да откриете на този линк:

https://www.unwe.bg/bg/timetables/semesterresult?degID=2&cityID=1&formID=1&spec=7622&sem=1

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с доц. д-р Венелин Бошнаков (venelinb@unwe.bg).

До скоро!

stat_0148e_unnamed.png

Галерия снимки от Разписание за учебни занятия по магистърска програма "Анализ на данни със специа ...