Катедра "Статистика и иконометрия"

Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша

петък, 18 октомври 2019 9:57

Посещението се осъществява с научно-изследователска цел в рамките на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", проект № BG05M2OP001-2.009-0012. POZNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS е създаден през 1926 г. и е един от най-старите университети за икономика в Полша. Системата им на обучение обхваща 3 години бакалавър, 2 години магистър и 3 години доктор. Университета се състои се от около 500 преподавателя от които 50 професора и 80 доценти. Студентите в университета наброяват 11 000. По дисциплината “Data science” студентите биват обучавани с R, който е един от най-известните и признати статистико-иконометрични софтуери в света.

stat_f5926_IMG-1817ebc9283c37aac05153fa197058a9-V.jpg

Галерия снимки от Гл. ас. д-р Васил Бозев посети бизнес университет номер едно в Полша ...