Катедра "Статистика и иконометрия"

Магистри от нашата специалност спечелиха второ място в Международния конкурс за статистически плакат

вторник, 26 март 2019 20:05

Магистрите Деница Барбова, Десислава Кирковска и Стефан Фенерски от специалност „Статистика и иконометрия“ се класираха на второ място в Категория 3 „Студенти“ на Международния конкурс за статистически плакат 2018 – 2019, с творбата си на тема „Глобалното затопляне“. Ментор на отбора беше гл.ас. д-р Васил Бозев.

stat_edb08_3.2.ambitious_team.jpg

Конкурсът се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI), а в България състезанието се провежда от Националния статистически институт.

Инициативата има за цел да повиши статистическата култура на учениците и студентите, да провокира интереса към статистическите изследвания, да развие уменията за работа в екип, интерпретиране на статистически данни и използване на графични и математически методи за представянето им.

Повече информация за конкурса може да се открие на адрес: https://www.nsi.bg/islp2019/

Галерия снимки от Магистри от нашата специалност спечелиха второ място в Международния конкурс за  ...