Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит

вторник, 03 октомври 2017 8:35

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 10.10.2017 г. от 10,00 ч. 

Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.

Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 05.10.2017 в каб. 2062 и също да подадат молби  в съответната канцелария.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит ...