Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на специалност "Статистика и иконометрия"

вторник, 30 май 2017 15:13

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 11.07.2017 г. от 9,00 ч. 

Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.07.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.

Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Магистрите и бакалаврите, които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 30.06.2017 в каб. 2062 и също да подадат молби до 05.07.2017 г. в съответната канцелария.

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи за бакалаври и магистри на с ...