Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 02 юли 2015

вторник, 02 юни 2015 10:21 /
Начало:
четвъртък, 02 юли 2015 9:00
Край:
вторник, 02 юни 2015 14:00
Място:
УНСС-София
Подробности:

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 02.07.2015 г. от 9,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 26.06.2015 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите и  бакалаврите, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи до 19.06.2015 в каб. 2062 и също да подадат молби до 26.06.2015 г. в съответната канцелария.