Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

четвъртък, 04 февруари 2021 16:00 /
Начало:
вторник, 09 март 2021 9:00
Край:
вторник, 09 март 2021 13:00
Място:
Зала 2064
Подробности: