Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

петък, 25 септември 2020 11:49 /
Начало:
понеделник, 12 октомври 2020 9:30
Край:
понеделник, 12 октомври 2020 12:00
Място:
2064
Подробности: