Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

петък, 26 юни 2020 14:04 /
Начало:
четвъртък, 09 юли 2020 9:00
Край:
четвъртък, 09 юли 2020 13:00
Място:
Microsoft Teams
Подробности:

Моля, запознайте се с инструкциите преди изпита!

Прикачени файлове:

application/pdf SI_Online_exam_Instructions.pdf - 192 KB