Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

понеделник, 13 януари 2020 16:41 /
Начало:
вторник, 10 март 2020 9:00
Край:
вторник, 10 март 2020 12:00
Място:
2064
Подробности:

Инфо: http://departments.unwe.bg/stat/bg/news/17161/важно-държавен-изпит-и-защита-на-дипломни-работи-на-специалност-статистика-и-ико.html