Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

понеделник, 15 юли 2019 13:32 /
Начало:
петък, 20 септември 2019 9:00
Край:
петък, 20 септември 2019 12:00
Място:
зала 2064
Подробности:

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 20.09.2019 г. от 9,00 ч. 

Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби на 16, 17 или 18.09.2019 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.

Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Студентите - бакалаври представят дипломните си проекти директно на държавния изпит (без да ги предават предварително), но само след като са получили подпис от дипломния си ръководител.

Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи на 16.09.2019 в каб. 2062 и да подадат молби от 09. до 16.09.2019 г. в Отдел "Студенти - Магистър".