Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

вторник, 18 юни 2019 13:49 /
Начало:
вторник, 09 юли 2019 9:00
Край:
вторник, 09 юли 2019 13:00
Място:
Зали 2064 и 2083
Подробности:

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) на 09 юли 2019 г. от 09:00 ч.