Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

сряда, 13 февруари 2019 12:51 /
Начало:
понеделник, 11 март 2019 9:00
Край:
понеделник, 11 март 2019 12:00
Място:
2064/2083
Подробности:

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)