Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

понеделник, 17 септември 2018 13:35 /
Начало:
вторник, 09 октомври 2018 9:00
Край:
вторник, 09 октомври 2018 13:00
Място:
УНСС
Подробности:

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 09.10.2018 г. от 9,00 ч. 

Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 05.10.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.

Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи на 01.10.2018 в каб. 2062 и да подадат молби до 28.09.2018 г. в Отдел "Студенти - Магистър".