Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

сряда, 23 май 2018 10:51 /
Начало:
понеделник, 09 юли 2018 9:00
Край:
понеделник, 09 юли 2018 13:00
Място:
Подробности:

Дэржавен изпит