Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавен изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри)

петък, 26 януари 2018 9:45 /
Начало:
понеделник, 26 февруари 2018 13:00
Край:
понеделник, 26 февруари 2018 15:00
Място:
2064
Подробности:

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) ще се проведе на 26.02.2018 г. от 13,00 ч. 

Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата, след полагане на всички семестриални изпити, трябва да подадат молби до 22.02.2018 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова.

Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит.

Магистрите , които ще защитават дипломна работа, трябва да представят готовите работи до 15.02.2018 в каб. 2062 и също да подадат молби до 22.02.2018 г. в съответната канцелария.