Катедра "Статистика и иконометрия"

Държавeн изпит и защита на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" (бакалаври и магистри) - 28 февруари 2017 г.

сряда, 08 февруари 2017 16:04 /
Начало:
вторник, 28 февруари 2017 14:00
Край:
Място:
Подробности:

Държавният изпит и защитата на дипломни работи на специалност "Статистика и иконометрия" бакалаври и магистри ще се проведе на 28.02.2017 г. от 14,00 ч. Всички студенти - бакалаври, които ще се явят на изпит на тази дата трябва да подадат молби до 24.02.2017 г. в каб. 1029 при г-жа Юлия Александрова. Студентите, които не направят това или имат невнесени оценки няма да бъдат допуснати до държавен изпит. Магистрите и  бакалаврите, които ще защитават дипломна работа трябва да представят готовите работи на 17.02.2017 в каб. 2062 и също да подадат молби до 24.02.2017 г. в съответната канцелария.