Катедра "Статистика и иконометрия"

Участие на преподаватели от катедрата в Пета есенна акадамия

понеделник, 12 ноември 2018 14:32

На 12 ноември 2018 г. в Голяма конферентна зала се проведе Пета есенна академия "Дигиталното образование за дигитална администрация: Линии на партньорство", организирана от катедра "Публична администрация", катедра "Информационни технологии и комуникации" и Държавна агенция "Електронно управление".

По време на акадамеията бяха обсъдени голяма палитра от въпроси, свързани с дигитализацията на преподаването в университета и дигиталите умения на студентите и преподавателите.

На конференцията присъстваха и преподаватели от катедрата - проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Екатерина Тошева и доц. д-р Александър Найденов. Последният взе активно участие в проведените дискусии по време на Панел №2, с модератор доц. д-р Александрина Мурджева.

Галерия снимки от Участие на преподаватели от катедрата в Пета есенна акадамия ...