Катедра "Статистика и иконометрия"

Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област”

събота, 02 декември 2017 8:04

На 01.12.2017 г. в „Голяма“ и „Малка“ конферентни зали на УНСС се състоя националната научна конференция „Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област“, посветена на 100-годишнината от рождението на видните статистици проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев. Основен организатор на конференцията беше екип от катедра „Статистика и иконометрия“, а съорганизатор беше Националният статистически институт.

stat_960d5_IMG_20171201_101218.jpg

Научният форум беше открит от гл.ас. д-р Атанас Атанасов, който отправи приветствие към участниците в събитието. След това, поздравления поднесоха: проф. д-р Валентин Гоев (зам.-ректор по научноизследователската дейност), д-р Богдан Богданов (зам.-председател на Националния статистически институт), проф. д-р Камелия Стефанова (декан на факултет „Приложна информатика и статистика“), проф. д-р Веселка Павлова (ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“), доц. д-р Мая Микренска (ръководител на катедра „Математика“) и проф. д-р Поля Ангелова (ръководител на катедра „Статистика и математика“ на Стопанска академия „Д. А. Ценов“).

stat_61a60_IMG_20171201_101226.jpg

На събитието присъстваха: членовете на катедра „Статистика и иконометрия“, преподаватели от факултет „Приложна информатика и статистика“, както и представители на висши учебни заведения и НСИ, студенти и гости.

Конференцията започна с пленарни посветени на творческия път на проф. Стефан Станев и проф. Венец Цонев, които бяха изнесени от проф. д-р Веселка Павлова и доц. д-р Тодор Къналиев от катедра „Статистика и иконометрия.

След това, конференцията продължи с представяне на доклади в пет секции, както следва:

Секция „А“: “Насоки и проблеми на приложението на статистиката в социално-икономическата област“, с модератор проф. д-р Веселка Павлова

Секция Б. “Насоки и проблеми на приложението на информационните технологии в социално-икономическата област”, с модератор доц. д-р Дорина Кабакчиева

Секция В: “Практически подходи на приложението на статистиката в социалната област”, с модератор гл.ас. д-р Атанас Атанасов

Секция Г: “Насоки и проблеми на приложението на статистиката в социално-икономическата област” - секция за докторанти и студенти, с модератор доц. д-р Александър Найденов

Секция Д: “Насоки и проблеми на приложението на информационните технологии в социално-икономическата област” - секция за докторанти и студенти, с модератор гл.ас. д-р Пламен Милев.

Конференцията завърши с коктейл в неформална обстановка.

Сборникът с докладите от конференцията може да бъде свален по-долу.

Прикачени файлове:

application/pdf Konferencia_katedra_statistica.i.ikonometria_2017.pdf - 5891 KB

Галерия снимки от Национална научна конференция на тема “Насоки и проблеми на приложението на стат ...