Катедра "Статистика и иконометрия"

Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломите си

събота, 02 декември 2017 8:02

На 01.12.2017 г. в зала „Тържествена“ на УНСС се състоя официалното връчване на дипломите на успешно завършилите студенти от специалност „Статистика и иконометрия“.

Освен випускниците, на събитието присъстваха преподавателите от катедрата, родители и гости.

Проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, откри тържеството, като приветства бакалаврите и магистрите. След това, последователно приветствия отправиха: проф. д-р Валентин Гоев (зам.-ректор по научноизследователската дейност), доц. д-р Соня Чипева (зам.-декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ по научноизследователската дейност), проф. д-р Тодор Калоянов (зам.председател на Общото събрание на факултета и председател на редакционната колегия на списание „Икономически и социални алтернативи“) и доц. д-р Венелин Бошнаков (главен секретар по науката на УНСС).

След поздравленията се пристъпи към самото връчване на дипломите, в което участие взеха и други членове на катедрата.

Тържеството приключи в неформална обстановка, като бяха направено много снимки за спомен със студенти и преподаватели от катедрата.

Галерия снимки от Студентите от випуск 2017 на катедра „Статистика и иконометрия“ получиха дипломи ...