Катедра "Статистика и иконометрия"

Представител на катедрата участва в журито на Европейската олимпиада по статистика

вторник, 26 март 2019 19:52

За трета поредна година доц. д-р Александър Найденов взе участие като член на журито по оценяването на участниците в Европейската олимпиада по статистика за ученици в България. Олимпиадата се организира от Евростат и част от държавите - членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура и грамотност на учениците и учителите.

Победители в олимпиадата  получават оценка „отличен“ (6.00) на конкурсния изпит за кандидатстване за специалност „Статистика и иконометрия“ в УНСС – София за учебните 2019/2020 и 2020/2021 г.

Повече информация за олимпиадата може да намерите на адрес: https://www.nsi.bg/esc2019/

Галерия снимки от Представител на катедрата участва в журито на Европейската олимпиада по статисти ...