Катедра "Статистика и иконометрия"

Доц. Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън

понеделник, 28 януари 2019 16:29

В периода 7-11 януари 2019 г. доц. д-р Екатерина Тошева реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Университет Брайтън, Великобритания.  В рамките на мобилността тя изнесе лекции и води семинарни занятия пред студенти от бакалавърските програми по „Икономика“ и по „Финанси“ към Бизнес училището в този университет.

Доц. Тошева проведе и множество срещи с колеги от Брайтън, в рамките на които бяха разисквани въпроси относно учебните програми по статистически дисциплини в УНСС и в Бизнес училището, академичния обмен на студенти и преподаватели и възможностите за съвместни научно-изследователски проекти.

stat_cb469_IMG_20190108_141628[1].jpg

Галерия снимки от Доц. Тошева  реализира успешно мобилност на персонал с цел преподаване в Универс ...