Катедра "Статистика и иконометрия"

Преподавател от катедрата посети университет в Солун

сряда, 23 януари 2019 17:54

Най-младият преподавател на катедрата гл. ас. д-р Васил Бозев посети държавния университет в Солун - Аристотел. Посещението се осъществява в периода 16.01.2019 - 22.01.2019 г. в рамките на оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", проект № BG05M2OP001-2.009-0012 с цел научно изследвателска дейност в чужбина.

stat_32e46_DSC_0262.jpg

Галерия снимки от Преподавател от катедрата посети университет в Солун ...