Катедра "Статистика и иконометрия"

Нова съмвестна магистърска програма по „Количествени финанси“

понеделник, 01 март 2021 14:21

Катедра „Финанси“  съвместно с катедра "Статистика и иконометрия" създадоха магистърска програма по „Количествени финанси“, която отговаря на най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите световни стандарти. Тя ще предложи практически ориентирано мултидисциплинарно обучение и изграждане на умения, знания и компетентности за извършване на количествен финансов анализ, съответстващ на променящата се и динамична финансова среда.

Специалността „Количествени финанси“ се предлага в редица водещи университети в света като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow.

УНСС ще е първият университет в България, който съвместно с УниКредит Булбанк, ще реализира и предложи на студентите възможност да изучават тази магистърска програма.

Повече информация може да намерите тук:

https://www.unwe.bg/bg/news/19495/унсс-и-уникредит-булбанк-сключват-рамково-споразумение-за-създаването-на-нова-ма.html

stat_a6c7d_download.jpg

Галерия снимки от Нова съмвестна магистърска програма по „Количествени финанси“ ...