Катедра "Статистика и иконометрия"

ВАЖНО!!! Информация за обучението на студентите от катедрата

понеделник, 16 март 2020 13:49

Уважаеми колеги-студенти,

 

На основание Заповед №631/13.03.2020 на Ректора на УНСС, Ви информираме, че от 16.03.2020 до 29.03.2020 г., всички дисциплини, водени от катедра „Статистика и иконометрия“, преминават в изцяло дистанционна, онлайн форма, посредством платформата за електронно обучение „Teams“: https://teams.microsoft.com/.

 

Лекциите и семинарните занятия ще се провеждат по обявеното вече семестриално разписание.

 

Моля, проверете служебните си мейли, издадени от УНСС, за изпратени до вас покани за присъединяване към онлайн срещи от преподаватели.

Можете да пишете и на преподавателите по съответните дисциплини за повече информация.

 

Бъдете здрави и до скоро!

Преподавателите от катедрата

stat_aedd1_36425690-online-e-learning-and-science-concept-with-computer-school-building-and-education-icons-in-flat-styl.jpg

Галерия снимки от ВАЖНО!!! Информация за обучението на студентите от катедрата ...