Катедра "Статистика и иконометрия"

Доц. Найденов представи специалност “Статистика и иконометрия“ пред ученици от 12-ти клас от НФСГ

сряда, 11 декември 2019 17:13

На 11 декември 2019 г., по покана на Националната финансово-стопанска гимназия, доц. Найденов представи пред ученици от 12-ти клас възможностите за обучение по специалността „Статистика и иконометрия“ в УНСС и възможностите за професионална реализация в полето на статистиката.

Учениците проявиха интерес към нашата професия и зададоха голям брой въпроси по време на организираната дискусия.

Галерия снимки от Доц. Найденов представи специалност “Статистика и иконометрия“ пред ученици от 1 ...