Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: сряда, 24 януари 2018 15:55

Контакти

Административен секретар:

Антоанета Дойнова Греченлиева

Кабинет : 2062

Телефон: (02) 8195 323


Администратор на катедрения сайт:

доц. д-р Александър Найденов

E-mail: anaydenov@unwe.bg

Телефон: (02) 8195 423