Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 12 февруари 2019 9:43

Партньори

Поради ключовата роля на катедрата в подготовката на специалисти в сферата на статистиката и осигуряване на квалифицирана помощ и консултации на лица, фирми и институции от различини сфери от социално-икономическата действителност, наши партньори са: