Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: четвъртък, 01 ноември 2018 13:02

Конференции и семинари

Катедра "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции:

 •  “Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век”, септември 2006 г.
 • “Актуални проблеми на статистическата теория и практика”, София, септември 2007 г.
 • “Комуникации, информационни технологии и статистика. Актуални проблеми на теорията и практиката”, октомври 2010 г.
 • „Приложна информатика и статистика – съвременни подходи и методи”, 2010 г.
 • „60 години от създаването на катедра „Статистика”, 2011 г.
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2012", октомври 2012 г.
 • Национална научна конференция на тема „Съвременното развитие на статистиката и информационните технологии“, октомври 2013 г.
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2013"
 • "Конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“", ноември 2014 г.
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2014"
 • "Приложение на математиката, статистиката и информационните технологии за моделиране на икономически и бизнес процеси", октомври 2015 г.
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2015"
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2016"
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2017"
 • "Насоки и проблеми на приложението на статистиката, информационните технологии и математиката в социално-икономическата област", декември 2017 г.
 • "Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието - 2018"