Катедра "Статистика и иконометрия"

Обновено: вторник, 16 април 2019 12:09

Конференции и семинари

Катедра "Статистика и иконометрия" взе активно участие в следните конференции: