Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 08 април 2013 10:01

Проекти

Преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" са висококвалифицирани специалисти, които вземат ключово участие в редица национални и международни проекти от голямо социално-икономическо значение.

За повече информация относно конкретните проекти, в които участват преподавателите, моля, посетете индивидуалната университетска страница  на всеки от тях в частта "Научноизследователска дейност".