Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 08 февруари 2017 16:19

Наука

Катедра "Статистика и иконометрия", поради своя благоприятен творческо-научен климат, е място, където научните идеи и мислене се възпитават, развиват се и намират изражение в участието на членовете на катедрата в множество научни конференции, семинари, съвети, проекти и други изяви.