Катедра "Статистика и иконометрия"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 08 април 2013 9:58

Консултационни часове на преподавателите

Информация относно часовете за консултация на преподавателите от катедра "Статистика и иконометрия" е изнесена на табло пред кабинета на административния секретар на катедрата - каб. 2062.